Zdecydowana większość posiadaczy polisy OC jest przekonana, że możliwe jest wykupienie polisy wyłącznie na okres 12 miesięcy. Okazuje się jednak, że są wyjątki. W jakich sytuacjach można i warto zakupić polisę krótkoterminową? Ile kosztuje OC na miesiąc krótkoterminowe?

OC na miesiąc krótkoterminowe – klasyczna polisa w innej odsłonie

Polisa OC jest niezbędna do tego, aby móc legalnie poruszać się pojazdem po polskich drogach. Polisa taka pozwala na pokrycie kosztów szkód wyrządzonych na drodze przez posiadacza polisy. Brak polisy naraża kierowców na mandaty oraz kary pieniężne. Dodatkowo w przypadku wypadku muszą oni pokryć szkody z własnych pieniędzy. Poza klasycznymi polisami na rok możliwe jest wykupienie OC na miesiąc krótkoterminowe. Czym różni się ono od polis rocznych? Kto może taką polisę zakupić?

Kiedy wykorzystywane jest OC na miesiąc krótkoterminowe?

OC na miesiąc krótkoterminowe zasadniczo nie różni się w kwestiach formalnych od najchętniej kupowanego ubezpieczenia obejmującego okres roku. Ubezpieczenie to tak samo chroni posiadacza pojazdu przed skutkami własnych błędów na drodze i pozwala na pokrycie strat wyrządzonych przez niego, np. w wyniku kolizji. OC na miesiąc krótkoterminowe przede wszystkim przy samochodach zarejestrowanych czasowo – w tym wypadku jednak czas ochrony polisą nie może być krótszy niż okres czasowej rejestracji. Druga sytuacja, w której warto kupić OC na miesiąc krótkoterminowe to czas, w którym sprowadzamy samochód z zagranicy. Warto wiedzieć jednak, że polisa miesięczna nie odnowi się automatycznie jak w przypadku klasycznych, rocznych polis. Po jej zakończeniu konieczne będzie zakupienie normalnej polisy. Polisy krótkoterminowe oferowane są również właścicielom pojazdów zabytkowych.

Author

Comments are closed.